Leadership

21 Nguyên Tắt Vàng Lãnh Đạo

21 nguyen tat lanh dao

Theo tác giả – diễn giả, mục sư người Mỹ John C.Maxwell (ảnh trên), khi chúng ta thực hiện được 21 nguyên tắc này, chúng ta sẽ thật sự thành công trong việc lãnh đạo. Và khi đó chúng ta sẽ tạo ảnh hưởng sâu sắc đến những người khác. Họ ...

Read More »